Een greep uit de activiteiten die op de Groene Oase (voorheen Carnissetuin) ook weer gaan plaatsvinden:

De Carnissetuin in cijfers
In het eerste tuinseizoen (2013-2014) heeft de Carnissetuin een bereik gehad van:
• 15 – 20 actieve vrijwilligers die op wekelijkse basis de tuin mede-onderhouden. Daarnaast een groep vrijwilligers die incidenteel meehelpt
• 300 deelnemers aan buurtlunches en kookactiviteiten
• 150 deelnemers aan activiteiten gericht op de Erasmustuin (tuin voor peuters)
• 112 personen middels individuele en groepsbezoeken (bloemen plukken, groente meenemen, etc.)
• 240 deelnemers aan het programma ‘Kweken voor de wijk’ (gemiddeld 10 per week)
• 45 deelnemers aan ‘Schoffel je fit’ (15 minuten schoffelen in ruil voor groenten)
• 27 multi-probleemgezinnen op tuin coaching gekregen
• 35 multi-probleemgezinnen die op de tuin geparticipeerd hebben in een activiteitenmiddag
• Via KBS Elisabethschool: 15 leerlingen, 510 uur (op wekelijks basis)
• Via PCB De Klaver: 30 leerlingen, 2400 uur
(op wekelijkse basis)
• Via OBS Kameleon: 30 leerlingen (op incidentele basis)
• Via Soeda: 20 personen met psychische problemen helpen mee op de tuin (4 personen per week)
• Kweken voor de wijk: gekweekte groente worden gebruikt voor bijv. buurtlunches, lokale streekproducten, ruilhandel, etc. Dit is een samenwerking met de drie basisscholen (via ouderconsulentes), Stichting DOCK, Hannie Dekhuijzen, Soeda (psychiatrische patiënten), voedselbank en vrijwilligers uit de buurt die in de Carnissetuin actief zijn
• Unieke lokale streekproducten: chutney, lievevrouwebedstro, rode zuurkool, etc. worden gemaakt met ingrediënten van de tuin
• Buurtlunches: een vrijwilliger kookt of professionele kok maakt een lunch met groente van de tuin (overige ingrediënten worden geruild)
• Netwerkbijeenkomsten: gericht op samenwerking tussen partijen in Charlois
• Educatieve lessen: voor kinderen van diverse basisscholen in Carnisse
• Activiteitenmiddagen: voor coaching van multi-probleemgezinnen Re-integratie-trajecten: middels vrijwilligerswerk toeleiding naar werk Voorlichting: aan jonge moeders over voedsel, opvoeding, etc.
• Volkstuintjes: 25 plots voor gezinnen uit de Carnisse/Charlois die hier zelf hun groenten, fruit en kruiden telen
• Stages: voor MBO-studenten (Urban design), HBO-studenten (CMV) en middelbare scholieren (Albeda college en LMC praktijkstages, beide met moeilijk lerende leerlingen)
• NL DOET: landelijke vrijwilligersdag
• Dagbesteding psychiatrische patiënten: op wekelijkse basis wordt groente afgehaald voor de gaarkeuken van Soeda. Ook helpen mensen mee op de tuin.• Rariteitenkabinet: tentoonstelling van obscure vondsten uit de tuin (zoals insecten, planten, etc.)
• Gezond diksapje: door kinderdagverblijven uit de wijk wordt wen sapje gemaakt van groente en fruit
• Bloemetje voor de wijk: speciale bloemen worden op de tuin gekweekt en onderhouden en voor en door mensen in Carnisse geplukt.

Samenwerkingen in de wijk

Om het bereik en effect van de tuin te vergroten wordt – door Creatief Beheer en de vrijwilligers – samengewerkt met diverse partijen uit Charlois, zoals: Rotterdam Vakmanstad, Bureau Frontlijn, DRIFT (Erasmus Universiteit Rotterdam), KBS Elisabethschool, PCB De Klaver, OBS Kameleon, Wijkcentrum Hart voor Carnisse, Nazarener kerk (voedselbank), House of Hope, Stichting DOCK, groenteboer De Westlandse tuin, winkeliersvereniging Charlois, Soeda (Parnassia), Humanitas (Hannie Dekhuizen), Humanitas (De Lucia), BAVO Europoort, Pameijer, Nancy Zeelenberg, Wijkteam Carnisse, Werkplaats Carnisse, Van Swietenhof, Bewonersorganisatie Carnisse (B.O.C.), Erasmus MC, TOS, Albeda college, LMC Praktijkonderwijs, Huijsers Textielreiniging en Techniek, Kom-kids (BSO, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf), Wartburg College en Hoornbeeck College.