Zaailingen van snijbiet en biet.

Wat vliegt de tijd en wat gebeurt er veel. Gisteren nog wat jonge plantjes geplant en de komende dagen komt er weer lekker veel regen.

Nieuw Bestuur
Op 24 juli is het bestuur van de Stichting vernieuwd.
Drie nieuwe leden zijn toegetreden: Stella Maravelias als voorzitter, Joos Krijger als secretaris en Paul Fransen als penningmeester.
De oudgedienden (en rotsen in de branding) Ans Lemmen en Margreet Ledelay completeren het bestuur.
Na een korte periode van overdracht en inwerken zal het bestuur voortvarend vorm geven aan de toekomst van De Groene Oase.

LET OP!

Wil je gebruik maken van de moestuin om met je vrienden of familie te bbq-en? Vraag dan aan één van de bestuursleden toestemming

om op de tuin te bbq-en of samen te zijn. Wij vragen een kleine vergoeding voor gebruik. Houdt u rekening met de geldende (corona) regels?

PAY ATTENTION!

Do you want to use the “GroeneOase” garden to BBQ with your friends or family? Then ask one of the board members for permission to BBQ in the garden or to be together.

We ask a small fee for use. Do you take into account the applicable (corona) rules for the Netherlands? Mail to info@degroeneoaseopzuid.nl

Tuinbezoek
In verband met Corona zijn indertijd alle activiteiten stop gezet. De laatste weken konden de huurders van een tuin weer aan de slag.
Het bestuur heeft besloten, dat er nu ook weer bezoek langs mag komen. Mits de Corona-maatregelen (zoals afstand, gezond zijn, wassen, ed.) in acht wordt genomen.
Als het te druk dreigt te worden, kan aan de bezoeker worden gevraagd de tuin te verlaten. Per slot van rekening willen wij dat iedereen gezond blijft en geen gevaar loopt!

Courgette op tijd oogsten anders groeien ze veel te hard!

Bijen
Op 24 juli is Elivra de Kraag langs geweest. Elvira zet zich in voor de BIJ.
Binnenkort wil zij op de tuin een lezing geven over wat wij kunnen doe om de bij de ruimte te geven.
Het is bijzonder belangrijk dat dit gebeurt, daar de bij essentieel is voor het voortbestaan van onze natuur.
Dus… volg ons nieuws, zodat je er straks bij kunt zijn!

Harig wilgenroosje geliefd bij de bijen.